AVG-WET

Privacybeleid.
Invoering
Geconfronteerd met de ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen, is het noodzakelijk om bijzondere aandacht te besteden aan de bescherming van de privacy. Daarom zijn we toegewijd aan het respecteren van de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen.

Verzameling van persoonlijke informatie
We verzamelen de volgende informatie:

Naam
Voornaam
Adres
Postcode
e-mailadres
Telefoon- / faxnummer
Geslacht / geslacht
Leeftijd / geboortedatum
De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt verzameld via formulieren en via de interactiviteit tussen u en onze website. We gebruiken ook, zoals aangegeven in de volgende sectie, cookies en / of logs om informatie over u te verzamelen.

Vormen en interactiviteit:
Uw persoonlijke gegevens worden verzameld via een formulier, namelijk:

We gebruiken de aldus verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

Uw informatie wordt ook verzameld via de interactiviteit die tot stand kan worden gebracht tussen u en onze website, en wel als volgt:

Contact
We gebruiken de aldus verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

Correspondentie
CONTACT FORMULIER
Delen van persoonlijke informatie
We verbinden ons ertoe de verzamelde persoonlijke informatie niet op de markt te brengen. We delen deze informatie echter af en toe met derden om de volgende redenen:

Uitvoering van de bestelling
Vennootschap
Publiciteit
Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden meegedeeld aan derden, kunt u hiertegen bezwaar maken op het moment van verzameling of op elk moment daarna, zoals vermeld in de volgende sectie.

Recht op bezwaar en herroeping
We doen er alles aan om u het recht te bieden om u te verzetten en uw persoonlijke gegevens in te trekken.
Onder het recht van verzet wordt verstaan de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te weigeren dat hun persoonlijke gegevens worden gebruikt voor bepaalde doeleinden die tijdens het verzamelen worden genoemd.

Onder het herroepingsrecht wordt verstaan de mogelijkheid die internetgebruikers wordt geboden om te verzoeken dat hun persoonlijke gegevens niet meer verschijnen, bijvoorbeeld in een mailinglijst.

Toestemming voor toegang
We zijn toegewijd aan het erkennen van een recht op toegang en rectificatie van betrokkenen die informatie over hen willen raadplegen, wijzigen of zelfs verwijderen.

veiligheid
De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt bewaard in een beveiligde omgeving. Mensen die voor ons werken, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.
Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, gebruiken we de volgende maatregelen:

SSL-protocol (Secure Sockets Layer)
SET-protocol (beveiligde elektronische transactie)
Toegangsbeheer - geautoriseerde persoon
Toegangsbeheer - betrokkene
Computer back-up
Login wachtwoord
We zijn toegewijd aan het handhaven van een hoge mate van vertrouwelijkheid door de nieuwste technologische innovaties te integreren om de vertrouwelijkheid van uw transacties te garanderen. Aangezien geen enkel mechanisme maximale beveiliging biedt, is er altijd een risico wanneer u internet gebruikt om persoonlijke informatie te verzenden.

Wetgeving
We zijn toegewijd aan het respecteren van de wettelijke bepalingen uiteengezet in:
AVG